Thẻ NFC thông tin cá nhân điện tử của chính bạn. Siêu hot hot hot moscongnghe.

49.000

Thẻ NFC được ghi thông tin của chính bạn như:
+ Facebook
+ Email
+ Điện thoại
+ Địa chỉ
+ Ngân hàng

Còn hàng

Phan Tuấn Phong tao táp
Thẻ NFC thông tin cá nhân điện tử của chính bạn. Siêu hot hot hot moscongnghe.

49.000