Sony Ericsson T100 nguyên hộp | Nhỏ tài Xinh | Điện thoại siêu cổ từ năm 2002 chuẩn sưu tầm zin mới chưa dùng.

1.250.000

+ Nguyên hộp gồm: Thân máy, pin, sạc, sách vở, khay máy, hộp (Hộp và thân máy trùng imei).
+ Máy chỉ có Tiếng Anh (không có tiếng Việt), nghe gọi rung reo ngon như xuất xưởng.
+ Dùng tất cả các sim. 

Hết hàng