Sạc điện thoại Palm TREO zin mới chính hãng. Moscongnghe.

249.000

+ Dùng cho các dòng điện thoại Palm TREO cổ có chân sạc giống như Ảnh. Ví dụ: TREO 650 ….
+ Zin, mới chính hãng Palm.
+ Ảnh là Ảnh  Thật.

sạc palm treo 650
Sạc điện thoại Palm TREO zin mới chính hãng. Moscongnghe.

249.000