Pin Nokia BLC-2 BLB-2 BLD-3 dùng cho các dòng Nokia cổ như 3310 8210 7250 … Zipoka

Auction Ended

🔰 Pin Nokia BLC-2 phù hợp với các dòng máy như: 3310 3315 3330 3350 3390 3410 3510 3510i 5510 6650 6800 6810
🔰 Pin Nokis BLB-2 phù hợp với các dòng máy như: 3610 5210 6510 7650 8210 8250 8310 8850 8890 8910
🔰 Pin Nokis BLD-3 phù hợp với các dòng máy như: 2100 3200 3300 6220 6610 6610i 7210 7250 7250i 8210 8250 8310 6510 8910 7650 3610 5210 8850 8890

👩‍💻Luy ý: Mua tại Shopee: Luôn có Freeship, mã giảm giá, hoàn xu, đồng kiểm xem hàng trả tiền …

Item condition: New

Reserve price has not been met