Netflix | 6 tháng.

(1 đánh giá của khách hàng)

Original price was: 1,080,000₫.Current price is: 359,000₫.

Tài khoản NETFLIX là tài khoản dùng chung. Đăng nhập được 2 thiết bị, mỗi lần chỉ xem 1 thiết bị, không đổi mật khẩu, không đổi tên Profile, chỉ được đổi ngôn ngữ. Dùng không đúng quy định #TKV sẽ từ chối bảo hành.

🥤Sau khi thanh toán Taikhoanvip.shop sẽ gởi tài khoản cho BẠN đăng nhập.
🥤Trong quá trình sử dụng lỗi đổi tài khoản mới.
🥤Gói sử dụng 6 tháng. Taikhoanvip.shop có trách nhiệm bảo hành xuyên suốt 6 tháng cho BẠN yên tâm dùng.