Phan Tuấn Phong tao táp

 

đăng ký thẻ thông tin cá nhân
“tao táp”

Thông tin cá nhân điện tử
+ Bằng link web: moscongnghe.com/tên bạn
+ Thẻ NFC như ảnh bên tay trái. Quẹt vào điện thoại có thông tin của bạn.
+ Quét mã QR Code ra thông tin bạn.

Link WEB + QR Code hoàn toàn miễn phí

Mua thẻ cứng NFC Xem demo
Mời Anh/Chị xem thêm

Clip Dùng Thẻ

ĐĂNG KÝ NGAY BÊN DƯỚI THEO MẪU.